Միջնորմի չհասունացած մետաստազային տերատոմա 77

El Mehdi Boudhar, Abdelhafid Guich, Youssef Jebbouri, Hajar Sahimi, Hasna Hassikou.
Ամփոփագիր չկա
Հիմնաբառեր. տերատոմա:
Սեպտեմբեր 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 6 PDF