Մարսողական էնդոմետրիոզ 65

Laetitia Mais.
Ամփոփագիր
Էնդոմետրիոզը քիչ թե շատ տարածված կանացի հիվանդություն է, որով հիվանդացությունը ժամանակի ընթացքում ավելացել է՝ հավանորեն, ախտորոշման մեթոդների կատարելագործման և գիտելիքների ընդլայնման փաստով պայմանավորված: Մեծ մասամբ ուղիղ և սիգմայաձև աղիների հատվածում տեղակայվող մարսողական էնդոմետրիոզի բուժումը պետք է լինի բազմամասնագիտական: Կարևոր է հետաքրքրություն ցուցաբերել գաստրոէնտերոլոգիական խորհրդատվությունների ժամանակ բավականին քիչ հանդիպող այս հիվանդությանը, որը, հավանական է, լայնորեն թերագնահատվում է:
Մարտ 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 4 PDF