Նախաշփումային կանխարգելումը՝ ՄԻԱՎ վարակի դեպքում տարբերակված կանխարգելման համընդհանուր ռազմավարության հիմնարար գործիք 19

Laurence Slama.
Դեկտեմբեր 2021
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 2 PDF