ՄԻԱՎ-ի դեմ բուժում ստացող մարդկանց քաշի գերավելացումը՝ ինտեգրազի արգելակիչների (ԻԱ) և տենոֆովիր ալաֆենամիդի (ՏԱՖ) անցանկալի ազդեցությո՞ւն 32

Jean-Paul Viard.
Դեկտեմբեր 2021
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 2 PDF