Կյանքի ավարտ. հարկավոր է տարբերել էվթանազիան և աջակցությամբ իրականացված ինքնասպանությունը 18

Pierre Le Coz.
Դեկտեմբեր 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 7 PDF