Մահվան մասին պատկերացումները և վերաբերմունքը մահվան նկատմամբ. մարդաբանական և հոգեգոյութենական մոտեցումները 96

Gilles Moutot, Delphine Peyrat-Apicella, Guillaume Grandazzi, Guillaume Robert.
Մարտ 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 8 PDF