Կլինիկական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունն ու գործնականում ճիշտ կիրառությունը. քննադատական վերլուծություն, կլինիկական հետազոտություններ և ապացուցողական մակարդակներ 103

Antoine Pariente, Sibylle de Germay.
Ամփոփագիր չկա
Մարտ 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 8 PDF