Ճաղատացնող ֆոլիկուլիտ՝ ծալքավոր պախիդերմիայի ֆոնին 79

Sara Bouabdella, Soraya Aouali, Siham Dikhaye, Nada Zizi.
Ամփոփագիր չկա
Հիմնաբառեր. ֆոլիկուլիտ:
Հունիս 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 9 PDF