Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ 46

Caroline Vinit.
Ամփոփագիր
Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդը (ԸՄՏ) աշխարհում ամենատարածված միագեն աուտոբորբոքային հիվանդությունն է։ Միջերկրական ծովի ավազանի ծագում ունեցող երեխայի մոտ երեք օրից պակաս տևող կարծրատիպային տենդային դրվագների կրկնությունը, որոնք ուղեկցվում են սաստիկ որովայնային ցավերով և կենսաբանական բորբոքային համախտանիշով, պետք է հուշի այս ախտորոշման մասին: Այն հաստատվում է MEVF գենի 10-րդ էքզոնում մուտացիաների որոնմամբ։ Կոլխիցինով երկարատև բուժումը կանխում է նոպաների առաջացումը և չափահաս տարիքում երկրորդային բորբոքային ամիլոիդոզի՝ ամենածանր բարդության զարգացումը: Ախտաֆիզիոլոգիան գնալով ավելի լավ է ընկալվում, ընդ որում՝ ինտերլեյկին 1-ի կենտրոնական դերը հնարավորություն է տալիս մշակելու կենսաբուժումներ, որոնք հատուկ թիրախավորում են այս ցիտոկինը: Երկրորդ շարքի այս բուժումները նախատեսված են այն շատ հազվադեպ հիվանդների համար, որոնք կոլխիցինի նկատմամբ կայուն են կամ տանելիության խնդիր ունեն:
Դեկտեմբեր 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 11 PDF