ChatGPT-ն հուսալի՞ է. փորձարկում բժշկական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ 12

Joël Ménard.
Ամփոփագիր չկա
Մարտ 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 12 PDF