Հիշողության անատոմիա 25

Laurent Tatu.
Ամփոփագիր
Հիշողության երևույթները գործի են դնում միկրոսկոպիկ մակարդակի նեյրոնային շղթաներ և նեյրոգենեզի գործընթացներ։ Այնուամենայնիվ, որոշ առանցքային կառույցների կենտրոնական դերը, ինչպիսիք են հիպոկամպը կամ լիմբային բիլթը, պահանջում է դրանց մակրոսկոպիկ անատոմիայի մանրակրկիտ իմացություն: Սույն հոդվածն ամբողջականացված ներկայացնում է այդ կառույցների անատոմիական կազմությունն ու դրանց հարուստ կապերը։
Մարտ 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 12 PDF