Հիշողության գնահատման թեստեր 32

Mickaël Laisney, Peggy Quinette.
Ամփոփագիր
Կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող՝ հիշողության գնահատման թեստերը հիմնականում վերաբերում են հաջորդընթաց (անտերոգրադ) հիշողությանը՝ գնահատելով սովորելու, տեղեկատվությունը կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ պահպանելու և այն վերաարտադրելու կարողությունը: Դրանցում կիրառվում են տարատեսակ նյութեր (խոսքային կամ տեսողական) և տարբեր առաջադրանքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս դատելու հիշողության տարբեր գործընթացների՝ կոդավորման, պահեստավորման և վերականգնման պահպանվածության մասին:
Մարտ 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 12 PDF