Տարեցների պատվաստումը 15

Yves Buisson.
Ամփոփագիր
Ըստ Ֆրանսիայում գործող պատվաստումների օրացույցի՝ 65 և ավելի բարձր տարիք ունեցող անձանց խորհուրդ է տրվում կատարել չորս պատվաստում՝ Քովիդ-19-ի, գրիպի, ԴՊՊ-ի (դիֆթերիա, պրկախտ, պոլիոմիելիտ) և գոտևորող որքինի դեմ, ինչպես նաև առանձնակի վտանգի պարագայում երեք այլ պատվաստումներ՝ պնևմոկոկի, կապույտ հազի, հեպատիտ A-ի դեմ: Սակայն այս վարակիչ հիվանդությունների դեմ պատվաստումներում ընդգրկվածությունն անբավարար է, ինչը գնալով ավելի ծանր բժշկական և տնտեսական բեռ է ստեղծում ծերացող ազգաբնակչության պայմաններում: Տարեց մարդկանց պատվաստումը պետք է դառնա հանրային առողջապահության առաջնահերթ նպատակ՝ ներգրավելով առողջապահության ոլորտի բոլոր մասնագետներին, առաջին հերթին՝ ընտանեկան բժիշկներին: Պատվաստման գործընթացը պետք է բարելավվի՝ ներառելով պատվաստանյութերի մասին գիտական ձեռքբերումները և թվային տեխնոլոգիայի առաջընթացը մի ծրագրում, որի նպատակը պետք է լինի պատվաստումներով պաշտպանվածության ապահովումն ամբողջ կյանքի ընթացքում:
Հունիս 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 13 PDF