Կեղծ դերմատիտ՝ բշտիկային դերմատոզի նմանակմամբ 41

Hanane Daflaoui, Sara Bensalem, Khadija Kaddar, Nada Zizi, Siham Dikhaye.
Ամփոփագիր չկա
Հիմնաբառեր. Դերմատիտ:
Մայիս 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 5 PDF