Հիմնական սուր թունավորումները. վարման ընդհանուր սկզբունքները, ապօրինի և հոգեմետ նյութեր, սրտանոթային դեղամիջոցներ և ածխածնի մոնօքսիդ (շմոլ գազ) 54

Nicolas Franchitto.
Նոյեմբեր 2021
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 1 PDF