Էկզանթեման և էրիթրոդերմիան մեծահասակների ու երեխաների շրջանում – Մաս 1. մեծահասակների շրջանում 65

Estelle Charvet, Martine Bagot.
Նոյեմբեր 2021
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 1 PDF