Էկզանթեմա և էրիթրոդերմիա. պատճառի հայտնաբերում և բուժում 74

Estelle Charvet, Martine Bagot.
Նոյեմբեր 2021
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 1 PDF