Կրծքի երեխայի սնուցման տարբերակումը 20

Anaïs Lemoine.
Ամփոփագիր
Կրծքի երեխաների սննդակարգի բազմազանեցմանը վերաբերող խորհրդատվությունը վերջին 20 տարիների ընթացքում զգալի փոփոխություններ է կրել․ բազմազանեցումը պետք է սկսվի 4-6 ամսականի ընթացքում և վերաբերի բոլոր մթերքներին։ Առավել ալերգածին մթերքների՝ ձվի, ձկան, գետնանուշի վաղ ներմուծումը նվազեցնում է հետագա ալերգիայի վտանգը։ Տեքստուրաները պետք է հարմարեցված լինեն երեխայի ծամելու ունակություններին, սակայն չի կարելի հետաձգել մթերքի կտորներով սնուցումը։ Ճարպերի ավելացումը պետք է լինի համակարգված, որպեսզի բավարարվի մանկական հասակում կարևոր ճարպաթթուների կարիքը։
Հունվար 2022
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 3 PDF