1-ին և 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ մեծահասակների շրջանում. բարդություններ 57

Ninon Foussard, Kamel Mohammedi.
Հունվար 2022
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 3 PDF