Գլաուկոմայի վիրաբուժության նոր մեթոդներ 6

Florent Aptel.
Ամփոփագիր
Գլաուկոմայի բուժումը ներակնային ճնշման նվազեցումն է մինչև այն մակարդակը, երբ կանխվում է տեսողական նյարդի նեյրոպաթիայի զարգացումը: Վիրահատությունը ցուցվում է, երբ դեղորայքային և/կամ լազերային բուժումը անբավարար են և/կամ վատ տանելի: Գլաուկոմայի վիրաբուժության միկրոինվազիվ նոր մեթոդները կարող են արագացնել տեսողության վերականգնումը և նվազեցնել բարդությունների վտանգը:
Դեկտեմբեր 2021
La revue du praticien n° Tome 71 / n° 2 PDF