Միկրոարբանյակների անկայունության դերը ներարգանդենու քաղցկեղի ժամանակ 30

Justine Varinot.
Ամփոփագիր
Միկրոարբանյակների անկայունությունն արտացոլում է գենետիկական անկայունությունը: Այն ուռուցքներում կարելի է որոնել երկու եղանակով՝ իմունահիստաքիմիա և մոլեկուլային կենսաբանություն: Ներկայումս Ֆրանսիայում խորհուրդ է տրվում միկրոարբանյակների համակարգված գնահատում իրականացնել ներարգանդենու (էնդոմետրիում) բոլոր տիպի քաղցկեղների դեպքում՝ ախտորոշման պահից սկսած: Այս գնահատման կարևորությունը եռակի է՝ ախտորոշիչ, կանխատեսումային և բուժական: Ներարգանդենու քաղցկեղում միկրոարբանյակային անկայունության առկայությունը հնարավորություն է տալիս որոշ հիվանդների մոտ հայտնաբերելու Լինչի համախտանիշը՝ քաղցկեղի նկատմամբ ժառանգական նախահակվածության համախտանիշը: Միկրոարբանյակային կարգավիճակը էական նշանակություն ունի ներարգանդենու քաղցկեղի մոլեկուլային դասակարգման մշակման համար, դասակարգում, որն ունի լավ հաստատված կանխատեսումային արժեք և հնարավորություն է տալիս որոշելու հիվանդի՝ իմունաբուժում ստանալու նպատակահարմարությունը:
Դեկտեմբեր 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 7 PDF