Կենսաբուժական միջոցները խոցային կոլիտի բուժման բնագավառում 8

Xavier Treton.
Ամփոփագիր
Խոցային կոլիտի բուժումը զգալի առաջխաղացում է ապրել, քանի որ հիվանդների մեծամասնության համար այն պետք է ապահովի հաստ աղու բորբոքային օջախների ապաքինում, ոչ թե զուտ կլինիկական ախտանշանների ախտադադար: Ներկայումս դա հնարավոր է կենսաբուժական միջոցների շնորհիվ, որոնց երեք հիմնական դասեր ցուցված են խոցային կոլիտի բուժման համար: ՈւՄԳ արգելակիչները՝ ամենահին դասը, ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը և կարող են կիրառվել որպես առաջին շարքի բուժում՝ ավանդական մեթոդների ձախողումից հետո: Դրանցից միայն ինֆլիքսիմաբն է խորհուրդ տրվում ծանր սուր կոլիտի դեպքում։ Հակաինտեգրին վեդոլիզումաբը նույնպես կարող է օգտագործվել առաջին շարքում՝ տանելիության գերազանց պրոֆիլով, բայց այն որևէ ազդեցության չի թողնում հիվանդության՝ աղեստամոքսային համակարգից դուրս դրսևորումների վրա: Հակաինտերլեյկիններ 12-ը և 23-ը (ուստեկինումաբ), որոնց շուտով միացան ինտերլեյկին 23-ը թիրախավորող այլ հակամարմիններ, նույնպես շատ արդյունավետ են և օժտված գերազանց տանելիությամբ, սակայն կիրառվում են առաջին շարքի կենսաբուժման ձախողումից հետո: Այս զինանոցին միացած յանուս-կինազների (JAK) արգելակիչները ներքին ընդունման համար նախատեսված ցածրմոլեկուլային դեղանյութեր են, որոնք օժտված են շատ հզոր ազդեցությամբ, բայց տանելիության վատ պրոֆիլի պատճառով խորհուրդ են տրվում միայն ուղեկցող հիվանդություններ չունեցող երիտասարդ անձանց և, որպես կանոն, կենսաբուժման երկու շարքի ձախողումից հետո: Այս բոլոր բուժամիջոցները ներկայումս հասանելի են տնային պայմաններում և կարող են ընդունվել ենթամաշկային ներարկմամբ կամ հաբերի տեսքով (JAK-արգելակիչների դեպքում): Սա ենթադրում է հիվանդների բուժկրթում՝ հիվանդության և կենսաբուժման մասին գիտելիքների տրամադրմամբ, և համակարգված հսկողություն՝ խնամքի ցուցաբերման բոլոր մասնակիցների՝ աղեստամոքսաբանների, ընտանեկան բժիշկների և համակարգող բուժքույրերի մասնակցությամբ:
Հունիս 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 9 PDF