Հսկաբջջային զարկերակաբորբի համաճարակաբանությունը և ախտաֆիզիոլոգիան 39

Hélène Greigert, Bernard Bonnotte, Maxime Samson.
Ամփոփագիր
Հսկաբջջային արտերիիտը կամ զարկերակաբորբը (ՀԲԶ) գրանուլեմատոզ անոթաբորբ է: Այն ախտահարում է 50 տարեկանից բարձր հիվանդներին, հիմնականում՝ կանանց: ՀԲԶ-ի ախտաֆիզիոլոգիան ներառում է գենետիկական և միջավայրային գործոններ, որոնք հանգեցնում են բորբոքման, ապա՝ խոշոր զարկերակների պատերի վերամոդելավորման, որոնց մեխանիզմները գնալով ավելի հասկանալի են դառնում: Ենթադրվում է, որ գործընթացը սկսվում է անոթային պատի դենդրիտային բջիջների ակտիվացմամբ: Դրանք այնուհետև ներգրավում և ակտիվացնում են CD4 T-լիմֆոցիտները՝ հրահրելով դրանց բազմացումը և բևեռացումը Th1- և Th17-լիմֆոցիտների, որոնք արտադրում են, համապատասխանաբար, ինտերֆերոն-գամմա (IFN-γ) և ինտերլեյկին-17 (ԻԼ-17): IFN-γ-ն ակտիվացնում է անոթի հարթմկանային բջիջները, որոնք արտադրում են քեմոկիններ, որոնք էլ հարուցում են այլ միակորիզ բջիջների (CD4 և CD8 T բջիջներ և մոնոցիտներ) ներգրավում: Բորբոքային ներսփռանքը և մոնոցիտների տարբերակումը մակրոֆագերի առաջացնում է այլ միջնորդանյութերի արտադրություն, որոնք վերամոդելավորում են անոթային պատը՝ զարկերակային պատի քայքայման, նոր անոթների գոյացման և ներքին պատյանի հիպերպլազիայի հիմքի վրա: Վերամոդելավորումը հանգեցնում է ախտահարված անոթների ստենոզի կամ նույնիսկ խցանման և, այդպիսով, ՀԶԲ-ի իշեմիկ դրսևորումների։ Բոլորովին վերջերս բացահայտվել են մեխանիզմներ, որոնք բորբոքումը հարատևելու ու անոթային վերամոդելավորումը ակտիվ պահելու հնարավորություն են տալիս, ինչը բացատրում է ՀԲԶ քրոնիկական զարգացումը:
Հունիս 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 9 PDF