Մևալոնատ կինազի անբավարարություն 53

Caroline Galeotti.
Ամփոփագիր
Մևալոնատ կինազի անբավարարությունը հազվադեպ աուտոսոմ ռեցեսիվ աուտոբորբոքային հիվանդություն է, որը կապված է MVK գենի մուտացիաների հետ, ինչը հանգեցնում է պիրինային ինֆլամասոմի ակտիվացման և ինտերլեյկին 1β-ի (ԻԼ-1β) գերարտազատման: Կլինիկական սպեկտրը լայն է՝ սկսած համախտանիշի թեթև ձևերից՝ մևալոնատ կինազի մասնակի անբավարարությամբ (նախկինում կոչվում էր գեր-IgD համախտանիշ) մինչև մևալոնային ացիդուրիայով մահացու ձևեր (ՄԱ, ամբողջական անբավարարություն): Ախտանշաններն ի հայտ են գալիս մինչև 1 տարեկանը, հաճախ՝ հրահրող գործոնից։ Մևալոնատ կինազի մասնակի անբավարարությունը ներառում է հետադարձ տենդի դրվագներ՝ արտահայտված բորբոքային համախտանիշով, որոնք ուղեկցվում են պարանոցային ադենոպաթիայով, աֆթոզ բերանաբորբով, մարսողական, հոդային և մաշկային նշաններով: ՄԱ-ի դեպքում դիտարկվում է նաև հոգեշարժական զարգացման հապաղում, աճի դանդաղում, ատաքսիա և դիսֆորմային համախտանիշ: Ախտորոշումը հիմնված է տենդի ժամանակահատվածներում մևալոնատուրիայի որոշման և MVK գենի մուտացիաների հայտնաբերման վրա: Առավել ծանր հիվանդներին ցուցվում են ԻԼ-1-ի արգելակիչներ:
Դեկտեմբեր 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 11 PDF