Կրիոպիրինի հետ կապված ժառանգական համակարգային աուտոբորբոքային հիվանդություններ 58

Bénédicte Neven.
Ամփոփագիր
Կրիոպիրին-համակցված պարբերական համախտանիշները (ԿՀՊՀ) տարբեր ծանրության աուտոբորբոքային հիվանդությունների խումբ են, որոնք առավել հաճախ սկսվում են կյանքի վաղ շրջանում և բնութագրվում տենդային նոպաներով, կեղծ եղնջացանային մաշկային ցանավորմամբ, հոդային դրսևորումներով և հնարավոր նյարդազգայական ախտահարումներով: Այս ախտանշանները կարող են լինել մեջընդմիջվող, ոչ միշտ են հրահրվում ցրտից, բայց կարող են նաև ստանալ քրոնիկական ձև: Կրիոպիրինի հետ կապված հիվանդությունները կապակցված են NLRP3 գենի գործառույթն ուժեղացնող հետերոզիգոտային մուտացիաների հետ: Այս մուտացիաները ամենից հաճախ գամետային են, սակայն հնարավոր են սոմատիկ մուտացիաներ, որոնք որոշում են ախտանշանաբանությունը։ NLRP3 գենը կոդավորում է կրիոպիրինը, որն ինֆլամասոմի հիմնական բաղադրիչն է: Մուտացիաների հետևանքը ինտերլեյկին-1 բետայի (ԻԼ-1β) ապակարգավորված և ավելցուկային արտադրությունն է: Այս հիվանդությունների ախտաֆիզիոլոգիական ըմբռնումը հանգեցրել է ԻԼ-1-ի դեմ թիրախային բուժման մեթոդների առաջարկման, որոնք ի հայտ են բերել բարձր արդյունավետություն՝ զգալիորեն փոխելով հիվանդության բնականոն ընթացքը և հիվանդների կյանքի որակը:
Դեկտեմբեր 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 11 PDF