Անզավակ ապրելու ընտրությունը՝ հասարակական մտահոգությունների ազդեցության հետևանք 17

Charlotte Debest.
Ամփոփագիր
2021 թվականի՝ նախկինում չհրապարակված հետազոտության տվյալները նոր տեղեկություններ են հաղորդում այն մարդկանց դրդապատճառների վերաբերյալ, որոնք նախընտրում են անզավակ մնալ ՝ հաշվի առնելով երեխա ունենալու դրդող սոցիալական ուժեղ ճնշման և Ֆրանսիայում ծնելիության նվազման համատեքստը: Ավելին, անզավակ մնալու ցանկությունը դեռևս փոքրամասնական երևույթ է և դեռևս ենթակա է որոշակի կշտամբանքի: Այն սոցիալական համատեքստի մաս է, որում լայն ընդգրկում է ձեռք բերում բնապահպանական հիմնախնդիրը և իրականություն դառնալու ճիգեր է գործադրում կին-տղամարդ հավասարությունը: Այս առումով՝ հոժարակամ անզավակ մարդիկ մեծապես ամրապնդվել են ժամանակակից հասարակության մեջ:
Մարտ 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 12 PDF