Անքնություն. սահմանումներ, համաճարակաբանություն և զարգացում՝ տարիքին զուգընթաց 23

Julie Margrethe Dubois, Alexandre Rouen, Damien Léger.
Ամփոփագիր
Քրոնիկական անքնությունը խանգարում է, որը սահմանվում է որպես քնի որակի և/կամ քանակի վերաբերյալ սուբյեկտիվ գանգատ՝ ցերեկը դրսևորվող հետևանքներով, և որի ախտորոշման համար անհրաժեշտ է, որ այն ի հայտ գա առնվազն երեք ամսվա ընթացքում շաբաթական նվազագույնը երեք գիշեր հաճախականությամբ: Սա ընդհանուր բնակչության շրջանում տարածված՝ քնի խնդիր է. առաջնային օղակում բժշկի խորհրդատվությանը դիմելու պատճառներում դրա մասնաբաժինը զգալի է: Անկախ տարիքից՝ անհրաժեշտ է այն վաղ հայտնաբերել և նշանակել համապատասխան բուժում ՝ կարճաժամկետ հեռանկարում ունենալով կյանքի որակի բարելավում, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում՝ անքնության հետևանքների կանխարգելում:
Հունիս 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 13 PDF