Ամփոփագիր
Սրտխառնոցն ու փսխումը հղիության դասական ախտանշաններ են: Դրանք շատ հաճախ ծանր չեն լինում, բայց չափավոր և ծանր ձևերը, որոնք կոչվում են հղիության հիպերէմեզիս, հիվանդություն են, որը կարող է հանգեցնել անաշխատունակության, լինել հղիության բարդությունների աղբյուր ինչպես կարճաժամկետ (ջրաէլեկտրոլիտային խանգարումներ, հղիության ընդհատում, աճի հապաղում), այնպես էլ երկարաժամկետ կտրվածքով (տագնապային-ընկճախտային խանգարումներ, հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ): Թեթև ձևերը կարող են մեղմվել սննդակարգային կանոններով կամ ոչ դեղորայքային բուժումներով (կոճապղպեղ, ասեղնաբուժություն, կետային մերսում): Միջին ծանրության և ծանր ձևերը պահանջում են առանձնահատուկ հոգեբանական աջակցություն, հակափսխումային բուժում, երբեմն՝ հոսպիտալացում՝ ներերակային բուժմամբ և պարէնտերալ վերահիդրատացմամբ: Վարումը բարդ է և խրթին, քանի որ ոչ միշտ է հնարավոր լինում վերացնել ախտանշանները, ինչը կարող է դժվար իրադրության մեջ դնել խնամք իրականացնողներին:
Հունիս 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 13 PDF