Քրոնիկական բորբոքային ռևմատիզմով տառապող հիվանդների պատվաստումները համավարակային շրջանում 6

Miladi Saoussen ️, Yasmine Makhlouf, Alia Fazaa, Mariem Sallemi, Leila Souebni, Ouenniche Kmar, Selma Kassab, Selma Chekili, Kawther Ben Abdelghani, Ahmed Laatar.
Ամփոփագիր
Քրոնիկական բորբոքային ռևմատիզմով (ՔԲՌ) տառապող հիվանդների վարումը SARS-CoV-2 համավարակի համատեքստում մտահոգվելու տեղիք է տալիս, քանի որ այս հիվանդները իմունաճնշված են իրենց հիվանության և հակառևմատիզմային բուժումների պատճառով։ Պատվաստումը վարակների կանխարգելման արդյունավետ միջոց է այս համատեքստում, մասնավորապես հակապնևմոկոկային և հակագրիպային պավաստումները։ Պատվաստումների սխեմաները հստակեցված են և տարբերվում են ըստ ընթացիկ բուժման։
Մայիս 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 5 PDF