SARS-CoV-2-ի դեմ պատվաստումը` Սուրբ Գրաա՞լ 55

Liem Binh Luong Nguyen, Marie Lachâtre, Odile Launay.
Ամփոփագիր
Քովիդ-19 համավարակը, որը պատասխանատու է առողջապահական աննախադեպ ճգնաժամի համար, հնարավոր դարձավ մասամբ վերահսկել SARS-CoV-2-ի դեմ արդյունավետ պատվաստանյութերի արագ մշակման շնորհիվ: Մինչ օրս Եվրոպայում թույլատրված է կիրառել 5 պատվաստանյութ, 10-ը ճանաչվել են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, և ավելի քան 150 թեկնածու պատվաստանյութեր գտնվում են կլինիկական մշակման փուլում: Ձևավորվող համավարակի համատեքստում մեծ է հետաքրքրությունը հետազոտությունների և իրական կյանքում ստացված տվյալների նկատմամբ։ Ֆրանսիայում թույլատրված հինգ պատվաստանյութը մշակելիս կիրառվել են տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնք համոզիչ արդյունքներ են ցույց տվել III փուլի հետազոտություններում: Իրական կյանքում ստացված տվյալները հնարավորություն են տալիս ամրապնդելու այս պատվաստանյութերի մասին գիտելիքները՝ արդյունավետության և անվտանգություն առումով։ Դրանք ցույց են տվել խթանող դեղաչափի կարևորությունը Դելտա և Օմիկրոն շտամների հարուցած ծանր ձևերից պաշտպանվելու համար, հնարավորություն են տվել բնութագրել և չափել հազվադեպ անցանկալի իրադարձությունների հաճախականությունը, օրինակ՝ իՌՆԹ պատվաստանյութերի՝ միոկարդիտ առաջացնելու հատկությունը կամ վեկտորացված պատվաստանյութերի հետևանքով թրոմբոցիտոպենային թրոմբոզի վտանգը: Այնուամենայնիվ, հետազոտությունները պետք է շարունակվեն, քանի որ շատ հարցեր մնում են անպատասխան:
Սեպտեմբեր 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 6 PDF