Մակերիկամի պատահականոմա 81

Antoine Tabarin.
Ամփոփագիր
Մակերիկամի պատահականոմաների ճնշող մեծամասնությունը բարորակ է, ժամանակի հետ չարորակ չեն դառնում և ավելցուկային հորմոններ չեն արտազատում: ՀՇ հետազոտությունը՝ առանց կոնտրաստանյութի, դրանք բնութագրելու կարևորագույն գործիքն է: Առաջին շարքի կենսաբանական (լաբորատոր) հետազոտությունը ներառում է ֆեոքրոմացիտոմայի որոնում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ՀՇ պատկերում ադենոմային բնորոշ ախտահարում է), դեքսամետազոնով կորտիզոլի արգելակման արագ թեստ, ինչպես նաև պլազմայում ալդոստերոն/ռենին հարաբերակցության ստուգում՝ զարկերակային գերճնշման պարագայում: Երկկողմանի պատահականոմաների դեպքում անհրաժեշտ է առավոտյան կորտիզոլի և ԱԿՏՀ մակարդակի որոշում՝ սինակտենի ներարկումից առաջ և հետո: Կարող է ցուցվել վիրաբուժական հեռացում։ Չվիրահատված պատահականոմաների հսկողության վերաբերյալ վերջին խորհրդատվությունը մեղմացվել է:
Սեպտեմբեր 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 6 PDF