Հսկաբջջային զարկերակաբորբի բուժումը 55

Maxime Samson, Hélène Greigert, Bernard Bonnotte.
Ամփոփագիր
Հսկաբջջային զարկերակաբորբի (արտերիիտ) բուժումը հիմնված է համակարգային կորտիկոստերոիդային բուժման վրա։ Այն հնարավորություն է տալիս զգալիորեն նվազեցնելու իշեմիկ բարդությունների առաջացման վտանգը, մասնավորապես՝ տեսողական, արագորեն թեթևացնում է հիվանդության ախտանշանները և վերացնում բորբոքային համախտանիշը։ Կորտիկոստերոիդային բուժման արդյունավետության բացակայության կամ բուժման սկզբում ազդեցության արագ անհետացման դեպքում ՀԲԶ-ի ախտորոշումը հարկավոր է դնել կասկածի տակ: Երբ ախտանշաններն անհետանում են, և բորբոքային համախտանիշը նորմալանում է, կորտիկոստերոիդների դեղաչափերը խիստ աստիճանաբար նվազեցվում են՝ նպատակ ունենալով դադարեցնել բուժումը 12-18 ամիս անց: Կորտիկոստերոիդների դեղաչափերի նվազեցման ժամանակ հիվանդների գրեթե կեսն ունենում է մեկ կամ մի քանի ախտակրկնություն։ Որպես կանոն՝ դրանք բարորակ են, չեն ազդում տեսողական համակարգի կանխատեսման վրա և հեշտությամբ վերահսկվում են կորտիկոստերոիդների դեղաչափի ավելացմամբ: Այնուամենայնիվ, ախտակրկնությունները նպաստում են բուժման տևողության երկարացմանը, հետևաբար՝ հիվանդների ստացած կորտիկոստերոիդների կուտակային դեղաչափի ավելացմանը, ինչը գրեթե բոլոր հիվանդների մոտ հանգեցնում է կորտիկոստերոիդային բուժման կողմնակի ազդեցությունների առաջացման: Այդ պատճառով երբեմն անհրաժեշտ է լինում նշանակել կորտիկոստերոիդների կիրառությունը սահմանափակող բուժում, մասնավորապես՝ մեթոտրեքսատ և տոցիլիզումաբ: Այս և դեռևս մշակման փուլում գտնվող բուժամիջոցների դերը վճռորոշ է և քննարկման առարկա: Վերջապես, ՀԲԶ-ով տառապող հիվանդների վարումը պետք է ներառի կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ նվազեցնելու համար սիրտ-անոթային, վարակային և օստեոպորոզի վտանգները:
Հունիս 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 9 PDF