Փոփոխություններ «Արտոնությունների կանոնակարգման» իրավական ակտում 15

Marianne Lahana, Frédéric Glicenstein.
Ամփոփագիր
Պահանջներին համապատասխանեցման (կամ համաձայնեցման) առումով՝ վերջին երեսուն տարիները նշանավորվել են նորմատիվա-իրավական համակարգի զարգացմամբ՝ հակակոռուպցիոն իրավական ակտերը առողջապահության ոլորտի մասնագետների և արդյունաբերողների համատեղ գործունեությանը հարմարեցնելու նպատակով: Թեև տարբեր զարգացումները «Արտոնությունների կանոնակարգման» իրավական ակտը ներկայումս դարձրել են ամուր օրենսդրական մեխանիզմ, վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ է ամրապնդել անօրինական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև ավելի խիստ կանոնակարգել արդյունաբերողների և առողջապահության ոլորտի մասնագետների միջև փոխհարաբերությունները: Այնուամենայնիվ, այդ իրավական հենքի կառուցումն առաջ է բերում մի շարք հարցեր և անհանգստություն, մասնավորապես՝ բժիշկների միություններիշրջանում, որոնք մտահոգ են իրենց ուսուցման և այդ ուսուցման ֆինանսավորման հեռանկարների առումով
Սեպտեմբեր 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 10 PDF